• Slide 1
 • Slide 2
 • Slide 3
 • Slide 4
 • Slide 5
  

Nội dung kinh doanh

 • CAD Design

  Thiết kế và thiết lập dữ liệu

  Với bề dầy kinh nghiệm hơn nửa thế kỷ, Công ty chúng tôi luôn chuyên nghiệp từ khâu thiết kế và mô phỏng nghiệp vụ. Chúng tôi luôn ý thức việc đào tạo và giáo dục nhân viên làm tốt công việc đáp ứng nhu cầu khách hàng trong nước Nhật Bản.

 •  
  Thuê dàn giáo

  Thuê dàn giáoThuê dàn giáo

  Khách hàng thường (Mua về) => (Sử dụng), để thay đổi và hợp lý hoá cách suy nghĩ và sử dụng, Công ty cho thuê dàn giáo NIKKEN RI-SU đã ra đời nhằm phục vụ các doanh nghiệp xây dựng.