Lắp ráp và Tháo gỡ

 

Lắp ráp mẫu

① Lắp ráp phần bên dưới ④ Gắn vải vào
② Đặt trong khu vực công trường, và kết nối các vật liệu lại ⑤ Thang bộ lên xuống được lắp đặt
③ Lắp các kết nối ⑥ Hoàn thành sàn làm việc


Mẫu tham khảo

Nhân viên toàn thời gian đã quen thuộc với các tài liệu hỗ trợ của chúng tôi từ lắp ráp đến tháo gỡ.
Việc tháo gỡ với số lượng lớn cũng có thể để cho các công nhân của công ty chúng tôi thực hiện.
Đồng thời cũng thường có công nhân giám sát tại hiện trường.
Để đáp ứng được nhu cầu trong lĩnh vực này, chúng tôi cung cấp nhanh chóng giàn giáo một cách an toàn và hiệu quả