Trụ sở chính Hà Nội


(abe@nikken-international-asia.com)


(dongnt@nikken-international-asia.com)


(tienpham@nikken-international-asia.com)


(sugimoto@nikken-international-asia.com)


(dao@nikken-international-asia.com)


(thuonglh@nikken-international-asia.com)

 

Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh


(kobayashi@nikken-international-asia.com)


(huyen@nikken-international-asia.com)


(nia-hcm001@nikken-international-asia.com)


(adminhcm@nikken-international-asia.com)

 

Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng


(thinh@nikken-international-asia.com)

Cảm ơn những câu hỏi của bạn. Để gửi câu hỏi tới chúng tôi, vui lòng điền thông tin vào mẫu dưới đây. Hãy nhấn nút "Gửi đi" khi bạn đã điền xong thông tin.
* Họ và Tên:
* Số điện thoại:
* Địa chỉ Email
* Nội dung câu hỏi: