Khai trương văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

 Văn phòng đại diện TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Số 7 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1,

TP.HCM, Việt Nam.

TEL: (+84)-(0)28-3939-0882 

FAX: (+84)-(0)28-3939-0869 

MAP (Google Maps link)